Cuộc diễn hành “Tea Walk”

Trong 14 năm qua, TEA Walk là cuộc diễn hành lớn nhất so với các Cộng Đồng Á Châu khác ở Nam Mỹ. Hàng năm các Cộng Đồng Á Châu cùng nhau tham dự “TEA Walk” để biểu hiện sự phát triển và sự đa dạng của các Cộng Đồng Á Châu tham gia vào các sinh hoạt dân chủ. TEA Walk là một cuộc diễn hành dài hai dặm dọc theo đường Buford Highway, sẽ có các tiết mục giải trí, các món ăn của nhiều dân tộc, và các gian hàng trủng bày giới thiệu của nhiều cỏ quan.

Năm 2018 đã có hơn 3,300 người thuộc 20 tiểu bang khác nhau, xa nhất là California đến tham dự. Ngoài 13 Cộng Đồng Á Châu, còn có các hội đoàn, các tổ chức tôn giáo, các trường đại học và cả các cỏ quan thông tin ở địa phương. Trong năm này, chúng tôi hy vọng sẽ có hơn 3,500 người cho cuộc diễn hành “TEA Walk 2019”!

Cuộc diễn hành (TEA Walk) lần thứ 15 sẽ được tổ chức vào thứ bảy 10 tháng 12 năm 2019 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều tại địa chỉ 3510 trên đường Shallowford Road, Atlanta, GA 30341.